Jak to dnes vypadá v Podzemní továrně Richard? Stav podzemí: Prosinec 2017 a Leden 2018 Kritická místa se stala ještě kritičtějšími. A to v důsledku vandalství z roku 2015, které mělo za následek zvýšené proudění studeného vzduchu do komplexu v zimních obdobích a jeho střetu s teplým vzduchem z podzemí a v letních obdobích obráceně….