richard-podzemni-tovarna

Jak to dnes vypadá v Podzemní továrně Richard?

Stav podzemí: Prosinec 2017 a Leden 2018

Kritická místa se stala ještě kritičtějšími. A to v důsledku vandalství z roku 2015, které mělo za následek zvýšené proudění studeného vzduchu do komplexu v zimních obdobích a jeho střetu s teplým vzduchem z podzemí a v letních obdobích obráceně. Během tohoto období cca 2,5 roku, to podzemí na mnoha místech dosti poznamenalo, a to dokonce v částech, které předtím nebyly až tak problematické. Celé podzemí se začalo více rosit a zadržuje vodu, ta má za následek rozpad vápencových desek mnohem více, než kdykoliv dříve. Během období zimy a následných oblev je situace ještě mnohem horší. Terén pracuje, tlačí na vápenec a zároveň je jím prosakována voda do spodnějších vrstev, kde opět nepříznivě působí na už poškozený vápenec a dodatečně ještě narušuje jeho pevnost a strukturu. Tímto procesem se tak ještě umocňuje, už tak extrémní nebezpečí jeho rozlomení a pádu.

V celém podzemí hrozí extrémní smrtelné nebezpečí a do celého komplexu je vstup zakázán. 

V současné době sice vznikl zajímavý architektonický projekt na rekonstrukci podzemní továrny, avšak chybí investor, jelikož i rekonstrukce malé části továrny by stála opravdu hodně peněz. Aktuálně jsou pozemky nad podzemní továrnou ve vlastnictví několika majitelů, značnou část podzemí má ve správě ČBU a část firma SURAO, což by mohlo být také jednou z komplikací, při možné rekonstrukci.

 

Pokud se vám mé fotografie líbily, tak si jejich další část můžete prohlédnout v budově litoměřické radnice, stačí oslovit pracovníky infocentra (www.litomerice-info.cz), které se nachází hned vedle. Celá expozice se skládá z několika částí, kde se dozvíte plno informací o podzemní továrně, od historie, až po její současnost a využití. Expozice nese název „Důl Richard v proměnách času“ a je schválena městem Litoměřice, ČBU i firmou SURAO.

 

Pro desp.cz a pro turistický a informační portál města Litoměřice – Aleister Desp.